Santa Teresa

Obradoiro de Miguel de Romay

Escultura que representa a Santa Teresa de Jesús.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000011
Autoría: Obradoiro de Miguel de Romay
Título: Santa Teresa
Temas: 
Religioso
Santa Teresa
Datos: 1701
Técnicas: 
Policromado
Talla
Materiales: 
Madera