Agustín Lorenzo Varela de Temes

Autoría descoñecida

Agustín Lorenzo Varela aparece retratado nun interior e sentado. A figura viste o hábito episcopal composto por muceta azul e roquete branco e aparece coa cruz peitoral e coa condecoración da banda e cruz de Isabel a Católica. O bispo apoia a man dereita, que leva o anel, sobre a mesa na que aparecen varios libros e un bonete verde. No ángulo superior dereito aparece a seguinte lenda: "ECSMO. Sr/ D. AGUSTIN LORENZO VARELA/ TEMES NATURAL DE STª Mª DE / SABADELLE DIOCESIS DE LUGO:/ DOCTOR EN CANONES EN LA UNI-/VERSIDAD E SANTº CABALLERO/ GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN/ DE ISABEL LA CATOLICA. SENA/DOR DEL REINO, OBISPO DE / SALAMANCA".

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000215
Autoría: Autoría descoñecida
Título: Agustín Lorenzo Varela de Temes
Temas: 
Retrato
Masculino
Data: 1752
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 127,2 cm  Longo: 104 cm Ancho: 8 cm
Materiais: 
Lenzo