Anunciación

José Jiménez Donoso

No escenario dunha arquitectura clásica, ten lugar o anuncio do arcanxo San Gabriel á Virxe. María, sentada e lendo cun ampuloso manto azul sobre túnica vermella, é sorprendida polo arcanxo, que se lle achega subindo uns chanzos e portando na man esquerda uns lirios, símbolo da pureza de María, e sinalando o ceo coa outra man. Sobre a cabeza da Virxe, unha coroa de estrelas e a pomba do Espírito Santo, emanando raios luminosos que producen un efecto dourado e vaporoso. Completan a escena os anxos da parte superior, que asisten tamén á Anunciación. O tema da Anunciación adáptase así plenamente aos preceptos contrarreformistas, que cargan a escena de triunfalismo, e potencian o plano divino, coa presenza da pomba ou os anxos, e mediante elementos ambientais como a sobrenatural luz dourada ou a ocultación dos aposentos privados de María. O Museo do Prado depositou a obra na Sociedade Económica de Amigos do País (R.O. de 19 de xullo de 1886). Posteriormente foi depositado na USC. Nº de inventario do Museo do Prado, en azul, no a.i.d.: "T. 525".

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000152
Autoría: José Jiménez Donoso
Título: Anunciación
Temas: 
Relixioso
Iconografía mariana
Anunciación
Data: 1652
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto:220 cm Ancho: 234 cm
Materiais: 
Lenzo