Busto de Alejandro Rodríguez Cadarso

Francisco Asorey

Busto do profesor e reitor Alejandro Rodriguez Cadarso en bronce sobre peaña de granito.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000400
Autoría: Francisco Asorey
Título: Busto de Alejandro Rodríguez Cadarso
Temas: 
Conmemorativo
Técnicas: 
Fundición
Materiais: 
Bronce
Granito
Localización: Facultade de Medicina