Busto de José Enrique Rodó

Manuela Nebel de Herrera

Busto en bronce fundido de don José Enrique Rodó (1872-1917), representado ata o peito e sen brazos, con gravata e o rostro levemente xirado. O busto foi doado xunto coa columna que o sostén, pola Comisión Pro-Acercamiento Intelectual Iberoamericano, nacida do seo da Liga de Damas do Uruguai, por iniciativa de Laura Carreras de Bastos. Probablemente foi remitido a Santiago, xunto co de Rivera, con posterioridade á data da inauguración oficial da Biblioteca América en xullo de 1926. Con dúas placas de metal: unha cos datos do homeaxeado: "José Enrique Rodó/Nació en 1873- +1917"; e outra coa inscrición: "Pro-Acercamiento/Intelectual/Iberoamericano/Comisión Protectora/en la/República O. del Uruguay/de la/Biblioteca "América"/de la/Universidad/de/Santiago de/Compostela". Na placa falta o escudo. Autor: Manuela Nebel de Herrera

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000347
Autoría: Manuela Nebel de Herrera
Título: Busto de José Enrique Rodó
Temas: 
Conmemorativo
Técnicas: 
Fundición
Dimensións: 
Alto: 66,5 cm Longo: 49,5 cm Fondo: 34 cm Alto: 118 cm Longo: 39,5 cm Fondo: 39,5 cm. (Peaña de madeira)
Materiais: 
Bronce