Busto de Manuel Dominguez Carmona

Cástor Lata Montoria

Escultor compostelán, Castor Lata domina as técnicas dos distintos materiais. Neste caso combina o granito e o bronce. Sobre unha placa de granito de base rectangular, levántase outra, cuadrangular que serve de pedestal sobre o que se apoia o busto de Domínguez Carmona. Este pedestal de granito serve tamén para acentuar os contrastes cromáticos e xeométricos do conxunto. O escultor emprega o bronce en dito busto, en dúas placas horizontais nas que se pode ler "VII CONGRESO INTERNACIONAL HIGIENE Y MEDICINA PREVENTIVA HOSPITALARIAS", así como na cruz e a grilanda de loureiro -símbolo de triunfo- central, situado a eixo baixo, o busto. Nel, a orografía do rostro resalta as calidades táctiles da obra. Na parte inferior aparece a seguinte inscrición " AL PROFESOR DOCTOR DON MANUEL DOMÍNGUEZ CARMONA INICIADOR DE LA MODERNA SALUD PÚBLICA DE GALICIA 22-IX-1993"

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000397
Autoría: Cástor Lata Montoria
Título: Busto de Manuel Dominguez Carmona
Temas: 
Conmemorativo
Data: 1993
Técnicas: 
Cicelado
Fundición
Materiais: 
Bronce
Granito
Localización: Facultade de Medicina