Caetano Gil Taboada

Autoría descoñecida

Retrato do que foi reitor da universidade e arcebispo de Santiago, Caetano Gil Taboada. A figura, en tres cuartos, viste as roupas episcopais, nunha composición habitual na galería de reitores destes séculos XVIII e XIX, centrando a composición, apoiando a man esquerda nun libro, que está sobre unha mesa, e na que tamén vemos o característico pano vermello; na man dereita sostén un prego de papel. O retrato dignifícase coa cortinaxe que serve de fondo. Nótase un predominio do debuxo sobre a cor, empregando ademais unha gama cromática bastante escura. O menos afortunado é o rostro, que máis alá da súa inexpresividade, denota deficiencias na execución. Lenda: "CAJETAN. GIL TABOADA/ EPISCOP. ANT. LUCENSIS/ ARCHIEP. COMPOSTELANUS".

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000196
Autoría: Autoría descoñecida
Título: Caetano Gil Taboada
Temas: 
Retrato
Masculino
Data: 1701
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 30 cm Longo: 22,5 cm (Sen marco) Alto: 127 cm Longo: 103´5 cm Ancho: 7 cm (Con marco)
Materiais: 
Lenzo