Carlos Riomol y Quiroga

Autoría descoñecida

Seguindo a tipoloxía de retratos de bispos, represéntase a Carlos Riomol de pé, en tres cuartos, coa cabeza lixeiramente ladeada, vestindo o hábito episcopal coa muceta azul e vermella e o roquete branco. No peito leva a cruz peitoral; na man dereita sostén un papel no que se pode ler: "Al Illmo. Sor./ Dn C. de Riomol Obispo de Mindº.", debaixo vemos a beca de colexial vermella sobre a que apoia a man o bispo. No fondo unha inscrición na que se le a seguinte lenda: "CAROL. DE RIOMOL/ EPISCOP. MINDON/ EX LUGO AUG".

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000212
Autoría: Autoría descoñecida
Título: Carlos Riomol y Quiroga
Temas: 
Retrato
Masculino
Data: 1701
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 127,2 cm Longo: 104 cm Ancho: 8 cm
Materiais: 
Lenzo