Cicel

Cicel ou machado plano de esquisto de sección afusada estreitada nun extremo e que remata nun gume curvado. Procede de Veiga dos Mouros (As Pontes, A Coruña) e pertence á colección "Federico Maciñeira" (1947) dos fondos arqueolóxicos da Facultade de Xeografía e Historia.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0001051
Título: Cicel
Data: Período megalítico
Técnicas: 
Pulido
Talla
Materiais: 
Pedra