Cristo crucificado

Gregorio Español

A imaxe do Cristo Crucificado, xunto coa Virxe e a San Xoán, presidía o retablo, hoxe desaparecido, que para a capela do Colexio de Fonseca fixeron os escultores Juán Dávila e Gregorio Español. Concretamente o Cristo, polas súas características estilísticas, atribúese a Gregorio Español. O dramatismo da escena exprésase dunha maneira relativamente serena, a través da cabeza inclinada cara abaixo e dun corpo languidecente, aínda que a preocupación pola anatomía represente un torso cos músculos tensionados. Quizais o menos salientable, en canto a calidade, sexa o tratamento do cabelo e da barba.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000188
Autoría: Gregorio Español
Título: Cristo crucificado
Temas: 
Relixioso
Data: 1603
Técnicas: 
Talla
Materiais: 
Madeira