Debuxo

Alfonso Sucasas Guerra

De enorme carga expresionista, Sucasas presenta neste debuxo a angustia vital dun home que, de xeonllos e coas mans levantadas, parece suplicar algo. Sitúa o protagonista no primeiro termo dun espazo ao fondo do cal aparece unha barca varada e a lúa. Ambiente nocturno, escuro e negro, no que tan só se ilumina o home. Ofrece Sucasas unha dura visión existencial do home e da condición humana na que están presentes a soidade e a angustia. Supón un excelente exemplo da capacidade do autor para o debuxo; aproveita as capacidades que esta técnica lle ofrece para perfilar a figura e definir os seus rasgos, crear as zonas de sombras, zonas difuminadas e outras raiadas. Comprado á Galería Citania en 1981. Asinado no a.i.d.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000740
Autoría: Alfonso Sucasas Guerra
Título: Debuxo
Temas: 
Figura de
Home
Data: 1971
Técnicas: 
Debuxo
Dimensións: 
Alto: 61 cm Longo: 48,5 cm Ancho: 3 cm (con marco) Ventá do passpartout: Alto: 42 cm Longo: 30 cm
Materiais: 
Papel
Localización: Casa da Balconada