Debuxo 1

Luís Seoane

Da etapa inicial de Luís Seoane é este debuxo no que se representa a dous homes sentados sobre rochas. Trátase dun debuxo de gran sinxeleza pero que serve para amosar a destreza do autor nesta técnica e algunhas características que estarán presentes ao longo da súa produción: a solidez das figuras, a sinxeleza da composición e o gusto polas formas redondeadas, liña curva coa que crea o perfil das figuras. Na parte superior dereita, asinado polo autor e na esquerda, a data.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000842
Autoría: Luís Seoane
Título: Debuxo 1
Temas: 
Figura de
Home
Data: 1944
Técnicas: 
Debuxo
Dimensións: 
Alto: 37,5 cm Longo: 45 cm Profundidade: 0,5 cm
Materiais: 
Papel