Debuxo 2

Luís Seoane

Dentro da etapa inicial de Seoane inclúese este debuxo no que se representa a dúas mulleres; á dereita, unha muller sentada sobre unha rocha e, á esquerda, outra que parece máis nova, espida con árbores detrás. O tema da muller convertirase na icona da representación de Luís Seoane, como homenaxe á muller campesiña galega. Trátase dun debuxo de gran sinxeleza pero que serve para amosar a destreza do autor nesta técnica e algunhas características que estarán presentes ao longo da súa produción: a solidez das figuras, a sinxeleza da composición e o gusto polas formas redondeadas, liña curva coa que crea o perfil das figuras. Asinado no ángulo inferior esquerdo. No lado dereito, a data.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000843
Autoría: Luís Seoane
Título: Debuxo 2
Temas: 
Figuras
Muller
Data: 1943
Técnicas: 
Debuxo
Dimensións: 
Alto: 35,5 cm Longo: 47 cm Profundidade: 0,5 cm
Materiais: 
Papel