Debuxo

Alfonso Sucasas Guerra

Nunha estancia baleira da que tan só vemos no fondo unha ventá, Sucasas representa un grupo composto por tres figuras: o home, en primeiro termo, sentado nunha cadeira, agáchase e apoia a cabeza sobre os xeonllos; en segundo termo, un neno que apoia unha man nesa cadeira mentres que a outra lévaa á boca facendo un xesto de medo ou sorpresa; por último unha muller vestida de loito e cun pano na cabeza. Tipos populares de gran expresividade que a Sucasas lle serven para crear todo un repertorio xestual sobre a dor, a desesperanza ou a angustia humanas, que acentúa ao representalos nunha habitación completamente baleira. Raiado, difuminado e sombreado son outros recursos que emprega na composición deste debuxo. Comprado á galería Citania en 1981.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000769
Autoría: Alfonso Sucasas Guerra
Título: Debuxo
Temas: 
Figura de
Home
Muller
Neno
Data: 1971
Técnicas: 
Debuxo
Dimensións: 
Alto: 41 cm Longo: 30 cm Alto: 61 cm Longo: 48,5 cm Ancho: 3 cm
Materiais: 
Papel
Localización: Casa da Balconada