Diego de Muros

Autoría descoñecida
José Manuel García Iglesias

Preséntase de corpo enteiro, en pé. Na mesa que hai a un lado, móstrase un tinteiro con tres plumas que foron interpretadas como unha alusión ás fundacións que este personaxe fixo con respecto ao Estudo Xeral de Compostela, Colexio de Santo Domingo de Oviedo e o Colexio de San Salvador de Oviedo, en Salamanca.

Encóntrase hoxe no Paraninfo e procede dun mosteiro de monxas, en Lerma, aínda cando o seu destino inicial ben puido ser o citado colexio de San Salvador; a datar no último terzo do século XVIII.

Neste retrato de Diego de Muros (vid. J. García Oro, 1976; J. García Oro, 1998) cabe relacionar as tres plumas visibles no tinteiro coa súa condición de escritor humanista, xa que se lle considera autor de dous textos en latín e outro en castelán (vid. J. M. Monterroso Montero, 1999; J. M. Monterroso Montero, 2002).

Tamén hai un retrato de Diego de Muros nun gravado publicado na Historia do Colexio Vello de S. Bartolomeu. Segunda Parte, obra de Francisco Ruiz de Vergara, editado en Madrid en 1768. Ten forma de medallón, no que é citado como bispo de Oviedo e fundador do colexio salmantino (vid. S. Andrés Ordax, 1995, p. 63; E. Cal Pardo, 2003, p. 253. Vid. J. M. García Iglesias, 2016, pp. 188-189).

S. Andrés Ordax, 1995: S. Andrés Ordax, “Historia del Colegio Viejo de S. Bartolomé. Segunda Parte”, en S. Andrés Ordax (coord.), El Cardenal y Santa Cruz: V Centenario del cardenal Mendoza (m. 1495) fundador del Colegio Mayor de Santa Cruz, Valladolid (Colegio Mayor de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid), 1995.

E. Cal Pardo, 2003: E. Cal Pardo, Episcopologio Mindoniense, Mondoñedo-Ferrol (Publicaciones de Estudios Mindonienses), 2003.

J. M. García Iglesias, 2016: J. M. García Iglesias, Minerva, la Diosa de Compostela. Espacios y obras a relacionar con el saber, Santiago de Compostela (Andavira Editora- Consorcio de Santiago), 2016.

J. García Oro, 1976: J. García Oro, Diego De Muros III y la cultura gallega del siglo XV, Vigo (Editorial Galaxia), 1976.

J. García Oro, 1998: J. García Oro, Diego De Muros III, Santiago de Compostela (Xunta de Galicia), 1998.

J. M. Monterroso Montero, 1999: J. M. Monterroso Montero, “Un Nuevo retrato de don Diego III de Muros en la Universidad de Santiago de Compostela”, XVII Ruta Cicloturística del Románico-Internacional, XVII (1999), pp. 198-202.

J. M. Monterroso Montero, 2002: J. M. Monterroso Montero, MONTERROSO MONTERO, J. M., “Retrato de Diego III de Muros”, en (catálogo de exposición) Los Arzobispos de Toledo y la Universidad Española, Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha), 2002, pp. 176-177.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000146
Autoría: Autoría descoñecida
Título: Diego de Muros
Temas: 
Conmemorativo
Data: 1816
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 165 cm. Longo: 115 cm. Sen marco Alto: 185 cm Longo: 135 cm. cm. Ancho: 5,5 cm.
Materiais: 
Lenzo