Familia

Acisclo Manzano Freire

Nas súas primeiras obras, Acisclo traballa exclusivamente coa madeira; neste caso temos unha talla de estilo expresionista dun grupo composto por un home, unha muller e un neno. Con respecto da técnica, obsérvase a talla da gubia ao traballar a madeira con incisións e cortes alongados. Son figuras estilizadas, ríxidas e ausentes de movemento; aparece xa a valoración do oco que se convertirá nunha característica da súa obra.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000373
Autoría: Acisclo Manzano Freire
Título: Familia
Temas: 
Figura de
Home
Muller
Neno
Data: 1962
Técnicas: 
Talla
Dimensións: 
Alto: 187 cm Longo: 60 cm (peaña) Ancho: 64 cm (peaña)
Materiais: 
Madeira
Castiñeiro