Fragmento de pizarra

Fragmento de pizarra procedente de Lama - Ribeiras do Sor (Mañón, A Coruña). Pertence á colección "Federico Maciñeira" (1947) dos fondos arqueolóxicos da Facultade de Xeografía e Historia.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0001036
Título: Fragmento de pizarra
Data: Período neolítico
Materiais: 
Pedra