Fragmentos de cerámica campaniforme

Fragmentos de vaso campaniforme, en dez pezas, con decoración en bandas horizontais e liñas oblícuas e acabado bruñido. Proceden de Veiga dos Mouros (As Pontes, A Coruña) e pertencen á colección "Federico Maciñeira" (1947) dos fondos arqueolóxicos da Facultade de Xeografía e Historia.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0001048
Título: Fragmentos de cerámica campaniforme
Data: Período calcolítico
Técnicas: 
Cerámica
Dimensións: 
Fragmentos pegados, alto: 75 mm, ancho: 75 mm, espesor: 6 mm