Francisco Asorey

Felipe Criado
José Manuel García Iglesias

Asorey naceu en Cambados e viviu en Santiago de Compostela desde 1918, ano no que obtén a praza de escultor anatómico da Facultade de Medicina. Neste caso, o vítor parte dun retrato obra de Felipe Criado, datado en 1957. Preséntao no seu obradoiro, con Compostela como fondo. Convértese en vítor en 1969, en razón do enmarcado que recibe, engadíndoselle un texto: “Francisco Asorey/Escultor anatómico de esta Universidad/ (1889-1961)”, seguindo criterios de Ramón Otero Túñez, decano da Facultade de Filosofía e Letras.

Desempeña o cargo de escultor anatómico da Facultade de Medicina ata a súa xubilación, momento no que se lle renden dúas homenaxes na Universidade, un deles na Facultade na que traballara; o outro, na de Filosofía e Letras (vid. R. Otero Túñez, 1959, pp. 81-83).

O vítor, como tal, entrará a formar parte do patrimonio universitario a partir dun acordo que se toma na Facultade de Filosofía e Letras e consiste en solicitar á familia do artista un cadro realizado por Felipe Criado en 1957 (Libro de actas cit. Sesión do 17 de novembro de 1968, en R. Otero Túñez, 1970, p. 292). Será xa en 1969 cando se colga nas aulas compostelás aquel retrato (vid. R. Otero Túñez, 1959, pp. 67-68; R. Otero Túñez, 1970, pp. 292-293; R. Estévez, 1995, pp. 562-563; C. Pereira, J. Suárez Otero, 1996, p. 130; M. C. López Calderón, 2007, pp. 101-105). Así pois, foi feito en vida de Asorey e rememorando o obradoiro dun artista que apreciara o valor deste cadro no que, ao fondo, se ve Compostela e no que, ante todo, se fai mención expresa á individualidade do personaxe, seguíndose os ditados académicos aprendidos de Vázquez Díaz (M. C. López Calderón, 2007, p. 101) . O marco co que leva a cabo a remodelación do retrato en vítor combina “o recordo barroco e… as letras do Victor latino, entrelazadas e orladas polas simbólicas follas de loureiro”, á vez que é Mayer quen grava a placa metálica na que se escribe o texto correspondente (R. Otero Túñez, 1970, p. 192).

Aquí, unha lápida lémbranolo desde a seguinte epígrafe: “En lembranza de/ Francisco Asorey/ Escultor anatómico da Facultade (1889-1961). No seu 125 aniversario/ San Lucas 2014 por Candido Pazos”: “A peza concibida por Pazos está elaborada en serpentina con incrustacións de xade, incorporando unha man de azaira con pátina de bronce. A obra destaca a dimensión de Asorey como escultor anatómico da facultade.” (Faro de Vigo, 18.10.2014, en http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2014/10/18/escultor-escultor/1114018.html).

Francisco Asorey, tras a súa morte o 2 de xullo de 1961, será enterrado directamente aquí. Faise no chan, sen monumento algún, próximo á tumba de Brañas. Unha sinxela cruz inscríbese no lousado e abaixo dise, simplemente, ASOREY (vid. J. M. García Iglesias, 2016, pp. 329-330, 342, 348-349).

R. Estévez, 1995: R. Estevez,“Retrato de Francisco Asorey”, en (Catálogo de Exposición), Gallaecia Fulget. V Centenario da Universidade de Santiago de Compostela (1495-1995), Santiago de Compostela (Universidade de Santiago de Compostela), 1995, pp. 562-563.

J. M. García Iglesias, 2016: J. M. García Iglesias, Minerva, la Diosa de Compostela. Espacios y obras a relacionar con el saber, Santiago de Compostela (Andavira Editora- Consorcio de Santiago), 2016, pp. 329-330, 342, 348-349.

M. C. López Calderón, 2007: M. C. Calderón, “Artistas para a memoria”, en (Catálogo de Exposición) Sigillum. Memoria e identidade da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela (Universidade de Santiago de Compostela), 2007, pp. 101-112.

R. Otero Túñez, 1959: R. Otero Túñez, El escultor Francisco Asorey, Santiago de Compostela (Imprenta Paredes), 1959.

R. Otero Túñez, 1970: R. Otero Túñez, “Los últimos vítores de la Universidad Compostelana”, Cuadernos de estudios gallegos, XXV, 77 (1970) pp. 290-298.

C. Pereira, J. Suárez Otero, 1996: C. Pereira, J. Suárez Otero, “Los fondos artísticos”, El Patrimonio Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela. Catálogo, en VILA JATO, M. D. (coord.), Santiago de Compostela (Universidad de Santiago de Compostela- Parlamento de Galicia), 1996, pp. 83-155.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000100
Autoría: Felipe Criado
Título: Francisco Asorey
Temas: 
Retrato
Masculino
Data: 1957
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Sen marco:  Alto: 140,5 cm  Ancho: 95,5 cm Con marco: Alto: 191cm  Ancho: 119cm 
Materiais: 
Lenzo