Gravado abstracto

Francisco Mantecón Rodríguez

O gravado de Mantecón vincúlase claramente cunha estética abstracta de carácter xeométrico. Crea o espazo a base de figuras xeométricas, neste caso un cadrado que repite ata catro veces -rasgo que se repetirá na súa obra- e un rectángulo na parte inferior. Crea un ritmo vibrante a base da repetición calculada e minuciosa de raias. Este interese pola xeometría ten que ver co seu interese polas matemáticas e, sobre todo, polas corrientes filosóficas orientais, concretamente co Tao. A súa obra é, por tanto, profundamente premeditada e reflexiva. A obra está asinada no ángulo inferior dereito "F. Mantecón" e no ángulo inferior esquerdo o número de serie: "55/100".

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000239
Autoría: Francisco Mantecón Rodríguez
Título: Gravado abstracto
Temas: 
Abstracto
Data: 1995
Técnicas: 
Gravado
Dimensións: 
Plancha: 32,5 x 24 cm Papel: 56,5 x 37,5 cm Marco 73,5 x 55 x 3 cm
Materiais: 
Papel