Hóspedes de San Luís

Francisco Leiro Lois

Mural de madeira vermella tintada, composto por varias pezas ensambladas e suxeitas a un soporte (un contrachapado de aglomerado). Reflexa un episodio vivido polo artista na sevillana rúa de San Luís. Sobre o fondo negro, os corpos estenden os brazos, axítanse en accións de gran movemento e forza como querendo sobresaír. Co seu característico tratamento de texturas e tons e cunha linguaxe figurativa de gran expresividade, Leiro plasma, máis ca un feito, un impacto emocional. A expresividade e a tensión móstranse a través do rudo tratamento material, nas desproporcións dos corpos e na desmesura formal, na distorsión e na policromía que, como elemento consubstancial da peza, resalta os significados. Leiro traslada ao tridimensional o desgarro figurativo das vangardas internacionais dos oitenta. Foi adquirido ao artista en 1990.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000302
Autoría: Francisco Leiro Lois
Título: Hóspedes de San Luís
Temas: 
Figura de
Data: 1987
Técnicas: 
Policromado
Talla
Dimensións: 
Alto: 240 cm Longo: 194 cm Ancho: 26 cm
Materiais: 
Castiñeiro
Piñeiro
Localización: Casa da Cuncha