A invocación a San Silvestre

Manuel López Garabal

Este cadro de gran formato representa a bendición dunha casa pola nai, que acontece o día de San Silvestre, o 31 de decembro, para expulsar os demos, meigas e pecados. Na parte inferior do cadro, vemos a familia, a nai está bendecindo para expulsar pecados como a gula, a luxuria, a avaricia e a envexa, pero tamén o demo que aparece representado en forma de serpe sobre o que vai montada unha meiga e o trasgo. Na parte superior do cadro vemos a San Silvestre que ven a expulsar os malignos, acompañado dun anxo e a Santa Compaña. O autor presenta unha gran preocupación pola luz, e neste cadro en concreto intenta conseguir os matices cromáticos das zonas de sombra, para o que recorre aos azuis e violetas que acabarán por ser característicos das súas obras. Asinado no ángulo inferior esquerdo, datado en 1966, ano no que foi retocado, pero en realidade é de 1954.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000622
Autoría: Manuel López Garabal
Título: A invocación a San Silvestre
Temas: 
Costumista
Relixioso
San Silvestre
Data: 1954
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 212 cm Longo: 165 cm (sen marco)
Materiais: 
Lenzo