José Morales Carballo

Mariano Tito Vázquez
José Manuel García Iglesias

É en 1900 cando Tito Vázquez asina o retrato do decano da Facultade de Medicina José María Morales Carballo (1815-1874), o mesmo ano no que o autor data o do tamén decano José María Andrey Sierra (1821-1900), que ocupa o cargo entre 1872 e 1891. A similitude de ambos, no formato e na composición que se lles outorga, supón a vontade de forxar unha galería de decanos da Facultade de Medicina localizada nese momento no Colexio de Fonseca, mostrándonos neste caso a un dun tempo moi anterior.

Figura como doutorado en abril de 1838 (Memoria, 1860, p. 128) pero non se cita entre o persoal docente da facultade no curso 1856-1857 (Anuario, 1857, pp. 66-67) pero si como catedrático numerario na memoria do curso 1859-1860 (Memoria, 1860, p. 123; Memoria, 1861, p. 87. Vid. A. Franco Grande, 2014, p. 1283).

Carballo morrera 26 anos antes e o outro, Andrey, faleceu nese mesmo ano. Encóntrase, aínda en 1956, no decanato da Facultade (J. Carro Amigo, 1956, pp. 43-44). Hoxe, como a xeneralidade da galería de decanos de Medicina, disponse no Salón de Graos da Facultade (Vid. R. Gurriarán, X. Otero Costas, J. M. García Iglesias, 2014; J. M. García Iglesias, 2016, pp. 212-214 ).

Anuario de la Universidad de Santiago para el curso de 1856 a 1857, Santiago de Compostela (Imprenta y Litografía de D. Juan Rey Romero), 1857.

M. M. Carro Amigo, La pintura en la Universidad (Tesis de licenciatura inédita dirigida por R. Otero Túñez), Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1956.

A.Franco Grande, 2014: A. Franco Grande, La medicina compostelana (1847-1950), Santiago de Compostela (Andavira Editora), 2014.

J. M. García Iglesias, 2016: J. M. García Iglesias, Minerva, la Diosa de Compostela. Espacios y obras a relacionar con el saber, Santiago de Compostela (Andavira Editora- Consorcio de Santiago), 2016.

R. Gurriarán, X. Otero Costas, J. M. García Iglesias, 2014: R. Gurriarán, X. Otero Costas, J. M. García Iglesias, A galería de decanos da Facultade de Medicina, Santiago de Compostela (Universidade de Santiago de Compostela), 2014.

Memoria del Estado de la Instrucción Pública en el Distrito Universitario de Santiago redactada con arreglo al art. 29 del Reglamento administrativo. Anuario de la Universidad para el curso 1859-1860. Santiago (Imprenta de Manuel Mirás), 1860.

Memoria del Estado de la enseñanza en la Universidad de Santiago y los establecimientos de Instrucción Pública de su distrito en el curso 1859-1860. Anuario de 1860 a 1861. Santiago (Imprenta de Manuel Mirás), 1861.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000383
Autoría: Mariano Tito Vázquez
Título: José Morales Carballo
Temas: 
Retrato
Masculino
Data: 1900
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 93 cm  Ancho: 74 cm  Fondo: 7 cm
Materiais: 
Lenzo
Localización: Facultade de Medicina