Juan Mariño de la Barrera

Autoría descoñecida

Retrato de Juan Mariño de la Barrera, colexial de Fonseca, catedrático de Instituto (1765-71) e membro da Cámara de Castela. O personaxe vestido cunha toga negra na que aparece a cruz da Orde de Carlos III, está sentado a unha mesa, con libros e tinteiro e coa beca de colexial; fondo austero, dignificado pola presenza dunha columna clásica. Absoluto protagonismo da liña e do debuxo. Presupostos neoclásicos. Lenda: "JOANNES MARIÑO/ DE LA BARRERA/ GRANATAE. PRAESES/ REG. A CONSILIIS/ IN SUP. ET CAMERA/ CASTELLAE/ EX ARES". No papel que sostén pódese ler: "Al Yllmo/ Sor Dn Juan/ Mariño de la/ Barrera".

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000219
Autoría: Autoría descoñecida
Título: Juan Mariño de la Barrera
Temas: 
Conmemorativo
Retrato
Masculino
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 127,2 cm Longo: 104 cm Ancho: 8 cm
Materiais: 
Lenzo