Lodeiro 2

Xosé Telmo Lodeiro Fernández

A peculiar característica que o autor lle confire á figuración na súa obra fixo que se asignase o termo "figuras tipo Lodeiro". Estas -como no caso desta obra- compóñense a base dunha sucesión de planos de gamas cromáticas grises, ondulantes ata crear unha forma cónica. As figuras quedan reducidas a simples siluetas e das que unicamente vemos o rostro, principalmente a mirada expresiva. Neste cadro, Lodeiro non sitúa as figuras diante dunha paisaxe, senón ante un fondo neutro azul, do que parecen sobresaír, recortadas ambas figuras. Asinado no ángulo inferior dereito.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000656
Autoría: Xosé Telmo Lodeiro Fernández
Título: Lodeiro 2
Temas: 
Figura de
Muller
Técnicas: 
Témpera
Dimensións: 
Alto: 85,5 cm Longo: 75 cm
Materiais: 
Papel