A lúa

Xaime Quessada Porto

De apariencia onírica, Quessada centra a composición coa lúa, branquísima, que preside a maior parte da superficie pictórica. Esta queda estruturada en dúas partes por medio dunha liña horizontal; sobre o cuadrilátero da parte inferior sitúa unha parella, deitada e abrazándose, e encima desta escena, a lúa. Quessada realiza unha obra perfectamente equilibrada e ordenada xeométricamente; as figuras organízanse baixo un esquema piramidal, centrando o vértice dese triángulo. Chama a atención o colorido vibrante que denota o coñecemento do Op Art ou da Pop Art que Quessada coñecería durante as súas viaxes por Estados Unidos.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000690
Autoría: Xaime Quessada Porto
Título: A lúa
Temas: 
Onírico
Data: 1976
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 120 cm Longo: 90 cm Ancho: 5 cm
Materiais: 
Lenzo