Luis Legaz Lacambra

María Carrera
José Manuel García Iglesias

Coa reitoría de José María Suárez Núñez, nun momento no que o Colexio de San Xerome serve xa plenamente ás funcións propiamente reitorais, é cando realmente é consolidada a idea de concretar unha galería de reitores. Isto levou a encomendarlle a María Carrera Pascual (1937), profesora de Debuxo na Facultade de Belas Artes da Complutense, unha serie de retratos dos reitores dos últimos tempos, sendo Luis Legaz Lacambra (1906-1980), que o foi entre 1942 e 1960, o primeiro dos considerados ao respecto. Leva a sinatura de M. Carrera e presenta unha vista do Obradoiro como fondo desta pintura.

Nacido en Zaragoza (1906-1980), licenciouse en Dereito na Universidade zaragozana en 1928. En 1932 era doutor e ampliou estudos en Suíza, Áustria e Holanda en 1928, 1932 e 1934. É catedrático de Filosofía do Dereito desde 1935, primeiro en La Laguna e, nese mesmo ano, en Santiago onde permanece ata 1960, ano no que se traslada a Madrid sendo decano da súa Facultade de Dereito no curso 1976-1977, momento no que se xubila.

Entre 1962 e 1968 foi subsecretario do Ministerio de Educación Nacional. En 1968 foi membro da Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación. Preside o Instituto de Estudos Políticos entre 1970 e 1974. Foi Doutor honoris causa das Universidade de Coimbra (1945) e de Viena (1976). (En http://www.filosofia.org/ave/001/a182.htm Vid. A.Couceiro Freijomil, 1952, pp. 274-276; Gran Enciclopedia Galega, 2004, XXV, pp. 195-196; http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/programas/phu/diccionariodecatedraticos/lcatedraticos/legaz; R. Gurriarán, 2010, pp. 66-68, 103-105, 295; http://www.fnff.es/luis_Legaz_Lacambra_filosofo_de o_Dereito_e_ideologo_NacionalSindicalista_1857_c.htm).

María Carrera Pascual, que exerceu como profesora de Debuxo na Facultade de Belas Artes da Complutense, destacou tanto no retrato coma no mural e recoñeceuse nela interese pola volta a unha pintura acorde co natural, entendendo a obra velazqueña como referencia moi a ter en conta (Vid. M. Areán, 1977; R. Delgado, 2014; http://www.mariacarrera.es/sobre-o meu/curriculum.html).

A pintora preséntanos a Legaz de pé, coa indumentaria propia do reitor e lucindo sobre o seu peito a correspondente medalla e unha banda coa cor vermella do Dereito. Apoia a súa destra no bastón de mando reitoral coas luvas brancas na outra e ao fondo pode verse unha referencia compostelá mostrándonos unha vista do Obradoiro, nun efecto parecido ao que podería obterse se o personaxe pousase na balconada da actual reitoría, o Colexio de San Xerome.

Será na etapa na que é reitor Suárez Núñez cando se fai para a galería de retratos da Facultade de Dereito, este de Luís Legaz Lacambra, decano entre 1942 e 1952. O feito de que se lle encargue á mesma pintora -M. Carreira- responsable do retrato que se lle fai ao mesmo personaxe para a Reitoría, abunda na idea de que ambos foron realizados nun parecido momento, acomodándose, en cada caso, a pintora ás formulacións compositivas que deben seguirse segundo a serie para a que se traballe (J. M. García Iglesias, 2016, pp. 207-208, 226).

M. Areán, 1977: M. Areán, María Carrera, monografía. Artistas Españoles Contemporáneos, Madrid (Servicio de Publicaciones. Ministerio de Educación y Ciencia), 1977.

A.Couceiro Freijomil, 1952: A. Couceiro Freijomil, Diccionario Bio-Bibliográfico de escritores Santiago de Compostela (Bibliófilos Gallegos), II, 1952.

R. Delgado, 2014: R. Delgado, María Carrera, Málaga (Colección Pintores–Publicaciones Benedito), 1989.

J. M. García Iglesias, 2016: J. M. García Iglesias, Minerva, la Diosa de Compostela. Espacios y obras a relacionar con el saber, Santiago de Compostela (Andavira Editora- Consorcio de Santiago), 2016.-20;

Gran Enciclopedia Gallega, 2004: Gran Enciclopedia Gallega, Lugo (El Progreso-Diario de Pontevedra), 2004 y ss.

R. Gurriarán, 2010: R. Gurriarán, Inmunda escoria. A Universidade franquista e as mobilizacións estudiantís en Compostela, 1939-1968, Vigo (Edicións Xerais de Galicia), 2010.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000197
Autoría: María Carrera
Título: Luis Legaz Lacambra
Temas: 
Retrato
Masculino
Data: 1970
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 114 Longo: 88 cm. Alto: 142 Longo: 115 Ancho: 5,5 cm.
Materiais: 
Lenzo