Manuel Pérez González

Anne Heyvaert
José Manuel García Iglesias

A realización do retrato de Manuel Pérez González (1939) -catedrático de Dereito Internacional Público desde 1981 e decano entre 1979 e 1986 - débese á artista Anne Heyvaert, quen asina a obra - Ateyvaert - . Debeu de ser realizado pouco tempo despois de concluída a súa etapa como decano; en todo caso, antes de que a súa autora cambiase a súa residencia de Galicia a Luxemburgo en 1989.

Segue, en liñas xerais, as directrices anteriores dos cadros desta mesma serie de decanos de Dereito.

J. Cardona Lloréns, J. Pueyo Losa, J. L. Rodríguez-Villasante y Prieto, J. M. Sobrino Heredia, 2012: J. Cardona Lloréns, J. Pueyo Losa, J. L. Rodríguez-Villasante y Prieto, J. M. Sobrino Heredia, “Palabras previas”, en M. Aznar Gómez (coord.) , Estudios de Derecho Internacional y Derecho Europeo en homenaje al profesor Manuel Pérez González. Tomo I, Valencia (tirant lo blanch), 2012, pp. 17-20.

J. M. García Iglesias, 2016: J. M. García Iglesias, Minerva, la Diosa de Compostela. Espacios y obras a relacionar con el saber, Santiago de Compostela (Andavira Editora- Consorcio de Santiago), 2016, p. 226.

E. Vilariño Pintos, 2012: E. Vilariño Pintos, “Mi amigo Manolo Pérez”, en CARDONA, PUEYO, RODRÍGUEZ-VILLASANTE, SOBRINO (2012). CADONA, J., PUEYO, J., RODRÍGUEZ-VILLASANTE, J. L., SOBRINO, J. M. (Editores), Estudios de Derecho Internacional y Derecho Europeo en homenaje al profesor Manuel Pérez González. Tomo I, Valencia (tirant lo blanch), 2012, pp. 17-20.

http://atempreinte.tripod.com/heyvaertanne.html

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000426
Autoría: Anne Heyvaert
Título: Manuel Pérez González
Temas: 
Retrato
Masculino
Data: 1995
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 73 cm Ancho: 62 cm
Materiais: 
Lenzo
Localización: Facultade de Dereito