Mapa de España

Mapa de España en relevo feito en dúas pezas. Ten unha escala 1:500.000 en horizontal e 1:50.000 en vertical. Na parte inferior esquerda hai unha incrición: "RELIEVE DE LA/ PENÍNSULA IBÉRICA/ POR/ "OROS CARTOGRAFÍA EN RELIEVE/ SEGÚN DATOS PUBLICADOS POR EL/ INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL/ ESCALA {HORIZONTALES- 1:500000/ VERTICALES- 1: 50000/ Donativo del Dtor/ D. Alejandro R. Cadarso/ a la Facultad de Filosofia/ y Letras". O mapa encontrábase no edifico do Hospital de San Roque e na restauración que lle foi practicada comprobouse a súa pertenza á USC, polo que a Consellería de Economía e Facenda devolveu a peza a esta institución.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000120
Título: Mapa de España
Temas: 
Cartográfico
Técnicas: 
Policromado
Varredura
Dimensións: 
Alto: 287 cm (aprox.) Longo: 287 cm Ancho: 5 cm
Materiais: 
Xeso