Marañas

Antonio J. Murado López

Presentada por primeira vez na XXIII Bienal de Arte de Pontevedra, a serie "Marañas" de Antonio Murado á que pertence esta obra, supón a continuidade co carácter serial da súa obra e o seu gusto polos grandes formatos que caracterizan a súa produción. A obra caracterízase polo emprego dun fondo monocromático -neste caso laranxa- sobre o que superpón unha serie de liñas enmarañadas, que se moven e retorcen sobre a superficie adquirindo o aspecto dun arabesco; é o que o propio autor chamou "escritura neuronal". Influenciado polo "Action Painting", Murado rompe coa centralidade do cadro, dotándolle da mesma importancia a calquera punto da superficie pictórica, sobre a que se cruzan as "Marañas", seguindo o concepto desenvolvido pola pintura de acción norteamericana de "All-Over". Inscrción no reverso:"ANTONIO MURADO/Marañas/120 x 120 cm./ÓLEO/LIENZO/Madrid 95"

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000287
Autoría: Antonio J. Murado López
Título: Marañas
Temas: 
Abstracto
Data: 1995
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 120 cm Longo: 120 cm Non ten marco
Materiais: 
Lenzo