Maternidade

José Otero Abeledo "Laxeiro"

O tema da maternidade foi tratado en distintas ocasións por Laxeiro. Compón a escena con dúas figuras que se inscriben nun esquema piramidal: a nai que sostén no seu colo ao neno. Entróncase a obra dentro da tendencia primitivista e "románica" do autor, de aí o volume das figuras nas que logra crear un efecto case escultórico. As cores son escuras, marróns e negros que, contrapostos a zonas máis claras, aumenta ese carácter volumétrico. Na técnica mestura o debuxo, que lle serve para delimitar a contorna das figuras e os rasgos xerais das mesmas, e a acuarela aplicada cunha pincelada ampla. Asinado a.s.d."LAXEIRO/70/VIGO" Comprado á Galería Citania en 1980.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000246
Autoría: José Otero Abeledo "Laxeiro"
Título: Maternidade
Temas: 
Maternidade
Data: 1970
Técnicas: 
Acuarela
Carbón
Mixta
Dimensións: 
Alto: 68,5 cm Longo: 53,5 cm Ancho: 5 cm (con marco) Alto: 47 cm  Longo: 32 cm (ventá do passpartout)
Materiais: 
Papel