Maza da Universidade

Maza de prata sobredourada decorada cos escudos universitaros e con catro figuras mitolóxicas aladas no extemo superior. Coroada por unha piña, que é a insignia que representa a autoridade da USC nos diversos actos nos que participa. En 1626 foi reparada por Domingo González de Trabada, prateiro da cidade de Santiago. Presenta unha inscrición: "se retocó en 1815" e outra localizada no óvalo na parte superior que di: "Rl UNIVER/SIDAD/DE/SANTº ". En 2020 foi novamente restaurada polos ourives Julio Lado e Ricardo Rivas grazas a un convenio coa asociación "Ourives de Compostela".

A maza preside as sesións solemnes e un bedel é o encargado de portala diante do reitor.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000182
Título: Maza da Universidade
Temas: 
Decoración vexetal
Fantástico
Data: 1601
Técnicas: 
Filigrana
Orfebrería
Sobredourado
Dimensións: 
Alto: 112 cm Longo: 24 cm Ancho: 24 cm
Materiais: 
Prata