Mazorcas

Mª Luz González Caamaño

Natureza morta que representa unhas mazorcas dentro dunha cesta. Asinado a. i. d. "M. Caamaño". Doado pola autora en setembro de 2003.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000817
Autoría: Mª Luz González Caamaño
Título: Mazorcas
Temas: 
Bodegón
Data: 1990
Técnicas: 
Pastel
Dimensións: 
Alto: 77 cm Longo: 92 cm Profundidade: 3 cm con marco Alto: 55 cm Longo: 70 cm sen marco
Materiais: 
Papel
Localización: Facultade de Bioloxía