Moceando

Carlos Bóveda

Nesta escena costumista, Bóveda representa unha parella popular, na que sitúa o home e a muller ante un fondo dunha paisaxe rural. Están presentes as características do seu estilo: a temática popular galega, a paleta cromática de densas cores de tonos pétreos e verdes propios da paisaxe galega, a pincelada empastada e os volumes redondeados das figuras de perfís perfectamente definidas por medio dun sólido debuxo. Asinado a. i. d. "Bóveda 1986"

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000600
Autoría: Carlos Bóveda
Título: Moceando
Temas: 
Costumista
Data: 1986
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 86 cm Ancho: 86 cm Profundidade: 3,5 cm
Materiais: 
Lenzo
Localización: Facultade de Psicoloxía