Mulleres

Xoán Pardiñas

Baixo unha estética de corte primitivista, Xoán Pardiñas presenta a un grupo de tres mulleres abrazadas. Están concibidas dun xeito uniforme, como se fose unha masa homoxénea, redondeadas, algo que ao autor lle serve para reflectir a capacidade expresiva. Baixo ese perfil redondeado, as figuras están compostas a base de formas xeométricas, descompoñéndoas en distintos planos, o que se vincula a unha estética cubista, delimitadas dun firme trazo negro. A gama cromática é reducida, baseada en tons verdosos e tostados e a pintura é grumosa, empastada. Asinado no ángulo inferior dereito

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000436
Autoría: Xoán Pardiñas
Título: Mulleres
Temas: 
Figuras
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 103,5 cm Ancho: 130,5 cm Profundidade: 4 cm
Materiais: 
Lenzo
Localización: Facultade de Dereito