Mural 6

Acisclo Manzano Freire

Composto de seis pezas, Acisclo realiza este mural de barro refractario; do seu fondo emerxen os rostros dunhas figuras, nos que busca a expresividade dos mesmos, parecendo lembrar a traxedia da arte grega; rostros que emerxen da materia, ao xeito miguelanxelesco. No resto do conxunto están presentes as pegadas do traballo coa materia: sucos, incisións e ondulacións que crean distintas texturas -rasgo primordial na súa produción-; trátase dunha obra na que Acisclo xoga coa dualidade entre a figuración e a abstracción organicista.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000788
Autoría: Acisclo Manzano Freire
Título: Mural 6
Temas: 
Figura de
Técnicas: 
Cerámica
Dimensións: 
Alto: 108 cm Longo: 152 cm
Materiais: 
Barro