Mural da Aula Magna de Química

Mª Victoria de la Fuente Alonso

Pintura mural que cobre parte da parede e teito da Aula Magna da actual Facultade de Química. Ten dúas escenas: unha na parede e outra no teito. De gran calidade formal, destacan as atmosferas evanescentes.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000504
Autoría: Mª Victoria de la Fuente Alonso
Título: Mural da Aula Magna de Química
Temas: 
Escenas
Data: 1959
Técnicas: 
Acrílico
Localización: Facultade de Química