O apóstolo Santo André con túnica amarela

Atribuído á escola de Miguel March

A obra representa o apóstolo Santo André. Aínda que non se pode afirmar a súa autoría, atribúese ao círculo de Miguel March, pintor valencián (1633-1670), influenciado por José de Ribera, o que queda patente no tenebrismo da imaxe. O apóstolo está representado de medio corpo coa cabeza lixeiramente ladeada; a figura recórtase sobre un fondo neutro, negro, no que apenas se distingue a inscrición que o identifica; unha luz directa ilumina o personaxe enfatizando as súas faccións. Santo André represéntase como un ancián, barbado e cun aceno de tristeza, patente na súa mirada e na posición da man que leva no peito, mentres que coa outra sostén un libro.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000157
Autoría: Atribuído á escola de Miguel March
Título: O apóstolo Santo André con túnica amarela
Temas: 
Relixioso
Iconografía de santos
Apóstolo Santo André
Data: 1601
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto:82cm Longo:59 cm Ancho: 6 cm
Materiais: 
Liño