O creador

Xosé Luís de Dios González

Unha moza sentada a unha mesa, contempla o creador, ataviado coma un deus da mitoloxía grega, como a imaxe do Deus-Arquitecto, que está a construír unha peza a base de formas xeométricas básicas. Características da obra de Xosé Luis de Dios é o gusto por encher a superficie pictórica de figuras e obxectos sen deixar ningún espazo baleiro; este aparente caos dos obxectos contraponse coa organización xeométrica na composición. Inscrición en latín na parte inferior cara o centro: "QUOD NIHIL SCITVR", ("Que nada se sabe"), título de la obra del médico y filósofo renacentista Francisco Sánches". Sinatura e data no a.i.d. Inscricións no reverso: "José Luis de Dios/ [ilexible] 86/MOIHTHE"

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000305
Autoría: Xosé Luís de Dios González
Título: O creador
Temas: 
Fantástico
Data: 1986
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 113,5 cm Longo: 94 cm Ancho: 5 cm (con marco) Alto: 80,5 cm Longo: 100 cm (sen marco)
Materiais: 
Lenzo
Localización: Casa da Cuncha