O soño

Xaime Quessada

Gravado pertencente á serie "Imaxe Surreal de Galicia", editada en 1977. Con eles pretendía contar a súa persoal historia de Galicia, reconstruíndo imaxes que ían desde os Oestrynnios, os Milesios, o Medulio e a Idade Media, ata a Idade Contemporánea. Nela emprega unha linguaxe persoal na que mestura ecos surrealistas, picassianos e goyescos. Trátase dunha escena poboada de seres mitolóxicos nos que vemos monstros, minotauros -que falan da influencia de Picasso-, e ninfas. Diferencia na técnica as figuras; mentres que as figuras femininas son personaxes tenros, trazados cunha liña firme, delicada, ondulante e contínua, os monstros son debuxados cun trazo nervioso, curto e repetido de infinidad de raias.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000665
Autoría: Xaime Quessada
Título: O soño
Data: 1972
Técnicas: 
Gravado
Dimensións: 
Alto: 70,5 cm Longo: 88 cm (con marco) Alto: 40 cm Longo: 60,5 cm (sen marco)
Materiais: 
Papel