Pai Eterno

Taller de Miguel de Romay

Relevo situado na cornixa que a modo de dosel remata o retablo maior da igrexa, proxectándose cara o presbiterio. Representa o Pai Eterno que de medio corpo aparece entre nubes caracoleantes. Na man esquerda sostén un globo terráqueo rematado nunha cruz, mentres bendice coa dereita. Recórrese ao arquetipo do ancián barbado e coróase cunha aureola que adopta a simbólica forma do triángulo equilátero.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000005
Autoría: Taller de Miguel de Romay
Título: Pai Eterno
Temas: 
Relixioso
Iconografía celestial
Data: 1727
Técnicas: 
Talla
Materiais: 
Madeira