Panadeira

Manuel Colmeiro Guimarás

Representa unha muller de medio corpo amasando o pan, sendo esta tarefa un dos temas recorrentes na produción do autor. Concibida cun halo primitivista, polo seu estatismo e pola rotundidade das formas que confire ao labor doméstico unhas connotacións místicas ou lendarias. Rotundidade das formas, que consegue a través dun debuxo tan firme como elemental. Asinado no a.i.d. Comprado á Galería Citania en 1981

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000742
Autoría: Manuel Colmeiro Guimarás
Título: Panadeira
Temas: 
Costumista
Data: 1960
Técnicas: 
Acuarela
Debuxo
Dimensións: 
Alto: 49 cm Longo: 36 cm Sen marco Alto: 66 cm Longo: 51,5 cm Ancho: 2 cm
Materiais: 
Papel
Localización: Casa da Balconada