Pedro Pena Pérez

Manuel López Garabal
José Manuel García Iglesias

É Manuel López Garabal quen en 1970 retrata a Pedro Pena Pérez (1889-1975), catedrático de Patoloxía Xeral en Santiago a partir de 1928 e decano entre os anos 1948-1952. Cambia agora o concepto do retrato decanal xa que é presentado sentado, mostrando as súas mans en tres cuartos e orientando o rostro cara ao espectador. A imaxe gaña en naturalidade pola pose e pola indumentaria: un simple traxe. Óptase por un fondo neutro.

X. A. Fraga Vázquez, A. Mato Domínguez, 1993: X. A. Fraga Vázquez, A. Mato Domínguez (coord.), Diccionario Histórico das Ciencias e das técnicas de Galícia. Autores, 1868-1936, Sada- A Coruña (Ediciós do Castro), 1993, pp.246-247.

A.Franco Grande, 2014: A. Franco Grande, La medicina compostelana (1847-1950), Santiago de Compostela (Andavira Editora), 2014, pp. 1264-1269.

J. M. García Iglesias, 2016: J. M. García Iglesias, Minerva, la Diosa de Compostela. Espacios y obras a relacionar con el saber, Santiago de Compostela (Andavira Editora- Consorcio de Santiago), 2016, p. 217.

R. Gurriarán, 2006: R. Gurriarán, Ciencia e conciencia na Universidade de Santiago (1900-1940), Santiago de Compostela (Universidade de Santiago de Compostela, 2006, p. 158.

R. Gurriarán, X. Otero Costas, J. M. García Iglesias, 2014: R. Gurriarán, X. Otero Costas, J. M. García Iglesias, A galería de decanos da Facultade de Medicina, Santiago de Compostela (Universidade de Santiago de Compostela), 2014.

R. Sisto Edreira, 2013: “Pedro Pena y Pérez”, en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: 09/11/2017] [URL: http://www.culturagalega.org/albumdaciencia/detalle.php?id]

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000386
Autoría: Manuel López Garabal
Título: Pedro Pena Pérez
Temas: 
Retrato
Masculino
Data: 1970
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 91 cm  Ancho: 81 cm  Fondo: 4 cm
Materiais: 
Lenzo
Localización: Facultade de Medicina