Figuras

Carlos Bóveda

Nesta obra de grupo, Bóveda plasma fielmente a súa estética vinculada ao rexionalismo galego. Retrata esta familia seguindo un esquema piramidal, no que se inscribe a figura da nai que abraza e suxeita aos seus fillos. Tecnicamente repítense as características dos seu estilo: a rudeza das figuras, dun certo primitivismo, de perfís redondeados e delimitadas cun groso debuxo negro, así como a pincelada dinámica e empastada, cargada de materia. Asinado a. i. d.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000592
Autoría: Carlos Bóveda
Título: Figuras
Temas: 
Retrato
Grupo
Técnicas: 
Óleo
Dimensións: 
Alto: 86 cm Ancho: 84 cm Profundidade: 3,5 cm
Materiais: 
Táboa
Localización: Facultade de Psicoloxía