Placa dedicada a Narciso Carrero Goyanes

Francisco Asorey

Lápida conmemorativa ao Doutor Narciso Carrero Goyanes. Placa rectangular disposta en sentido vertical; trátase dunha estrutura arquitectónica clásica -un frontis dórico- que enmarca a lenda conmemorativa. Presenta un escudo no lenzo central, e outro na especie de pedestal sobre o que se apoia a columna da dereita, e que faría parello con outro na esquerda, que lle falta. Lenda do lenzo central: "HOMENAJE DE GRATITUD Y ADMIRACION/A LOS MEDICOS QUE DURANTE LA EPIDEMIA GRIPPAL DE 1918/PRESTARON ABNEGADOS SERVICIOS/EN LA CIUDAD COMPOSTELANA/AL DR NARCISO CARRERO GOYANES/FALLECIDO EN EL CUMPLIMIENTO/DE HUMANITARIO/DEBER/EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO POR/ACUERDO DE 11 DE DICIEMBRE DE 1918". Asinada no ángulo inferior dereito.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000394
Autoría: Francisco Asorey
Título: Placa dedicada a Narciso Carrero Goyanes
Temas: 
Conmemorativo
Data: 1920
Técnicas: 
Policromado
Talla
Dimensións: 
Alto: 167 cm Ancho: 117 cm
Materiais: 
Bronce
Mármore
Localización: Facultade de Medicina