Punto negro

Xaime Quessada

Se hai algo que define a amplísima produción de Quessada é o seu caracter multiforme. Traballou todas as técnicas e estilos; neste caso estamos diante dunha obra abstracta na que o protagonista é o punto negro que dá título á obra. O artista ourensá realizou distintas versións de cadros nos que os protagonistas son ese punto. Polo demais, Quessada xoga coa descomposición xeométrica de diversas formas triangulares, levando a atención ao centro onde se cruzan e aparecen outra serie de obxectos e formas rectangulares e cubos. Xoga co contraste das cores vermellas e negras.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000691
Autoría: Xaime Quessada
Título: Punto negro
Temas: 
Abstracto
Data: 1972
Técnicas: 
Óleo
Materiais: 
Lenzo