Ramón Villares

Rogelio Puente
José Manuel García Iglesias

Ramón Villares naceu en Cazás (Lugo) en 1951. Foi reitor entre os anos 1990 e 1994. Selecciónase o pintor hiperrealista Rogelio Puente (1936-1996) para facer o seu retrato. Elixe para a ocasión o claustro do que foi edificio central da Universidade e que actualmente é Facultade de Xeografía e Historia, na que este catedrático de Historia Contemporánea foi tamén decano (1986-1990). Está de pé, vestido como reitor, coa súa medalla no peito e portando na súa destra as luvas brancas e a negra barreta, propia do cargo. Na outra man leva un libro, dándolle a súa condición de historiador contido ao xesto. Estamos ante un dos últimos pacientes traballos dun dos máis destacados expoñentes do hiperrealismo na pintura de Galicia.

Licénciase en Filosofía e Letras en 1973. É catedrático de Historia Contemporánea nesta Universidade desde 1987. Os seus discursos como reitor foron obxecto dun libro respecto diso (Vid. R. Villares, 1996). O seu nome encóntrase entre os dos fundadores da Asociación Española de Historia Contemporánea da que foi presidente (1996-2002). É presidente do Consello da Cultura Galega desde 2006, ano no que adquire tamén a condición de membro numerario da Real Academia Galega (En https://sites.google.com/site/villarespaz/ . Vid. Gran Enciclopedia Galega, 2004, XLIV, pp. 87-88). Na elección de Rogelio Ponte está implícito o gusto polo hiperrealismo (Vid. S. Amón, 1988; A.Puig, L. Suárez, 1995; J. M. García Iglesias, 2016, p. 210).

A elección de Rogelio Ponte por parte do profesor Villares para facer esta obra debeuse a que o coñecía persoalmente de varias vacacións pasadas no mesmo lugar (Estalagem A Boega, Vilanova dá Ceveira), o que o levou a familiarizarse coa súa pintura. Soubo que nacera en Cuba, educado nos EE. UU. e logo retornado, o que encaixaba ben coa súa afección pola emigración e o exilio. Ademais, era un excelente retratista, de aí a elección. Para a execución do retrato, o artista deu varios pasos. Primeiro, unha longa conversación sobre o período do Reitorado. Logo, unha sesión de fotos realizada na planta baixa da Universidade (hoxe Facultade de Xeografía e Historia), revestido da roupaxe reitoral e cun libro na man. Trátase, segundo nos di quen aquí é retratado, dun exemplar da súa biblioteca: a obra de Montesquieu De l'esprit des lois, o que encaixa coa súa admiración pola Ilustración. Tratábase, por outra banda, dun libro que el mesmo empregaba para as súas clases de Historiografía, entre moitos outros. Tras realizar o seu traballo, Rogelio Ponte mostroulle ao profesor Villares o resultado para a súa aprobación. Fixo, ademais, unha versión en tamaño máis pequeno da mesma obra. Na sesión de entrega, no patio alto do Colexio de San Xerome, estiveron presentes o retratado e o seu pintor, coas respectivas esposas en compañía do por entón reitor Villanueva e outros membros do seu equipo.

S. Amón, 1988: S. Amón,  (catálogo), Rogelio Puente; exposición antológica, 1988, A Coruña (Concello de A Coruña), 1988.

J. M. García Iglesias, 2016: J. M. García Iglesias, Minerva, la Diosa de Compostela. Espacios y obras a relacionar con el saber, Santiago de Compostela  (Andavira Editora- Consorcio de Santiago), 2016.

Gran Enciclopedia Gallega, 2004: Gran Enciclopedia Gallega, Lugo (El Progreso-Diario de Pontevedra), 2004 y ss.

A.Puig, L. Suárez, 1995: A. Puig, L. Suárez,  Rogelio Puente, A Coruña (Diputación de A Coruña), 1995.

R. Villares, 1996: R. Villares, Idea da Universidade, Santiago de Compostela, (Consello Social- Universidade de Santiago de Compostela), 1996.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000527
Autoría: Rogelio Puente
Título: Ramón Villares
Temas: 
Retrato
Masculino
Data: 1990
Técnicas: 
Óleo
Materiais: 
Lenzo