Retablo

Autoría descoñecida

Segundo unha referencia bibliográfica, este retablo do Salón de Graos de San Xerome dátase ao redor de 1640, e procede dunha igrexa da comarca de Silleda en Pontevedra. O atril que se encontra na mesma sala diante do retablo é claramente un sagrario reutilizado, xunto con outras partes do retablo. En ambos lateriais do sagrario se encontran dúas inscricións feitas pola mesma man que cremos están feitas en 1975 e din: "Se hizo este altar en 1669" (lado esquerdo) e "se adaptó y restauró en 1975" (lado dereito).

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000187
Autoría: Autoría descoñecida
Título: Retablo
Temas: 
Relixioso
Data: 1601
Técnicas: 
Talla
Materiais: 
Madeira
Ouro