Retrato de muller

José Otero Abeledo "Laxeiro"

Neste debuxo a carbón, Laxeiro presenta un retrato frontal dunha muller cortado á altura do busto. Centra a atención na mirada do persoaxe que, aínda que parece ausente, mira cara a fóra, cara o espectador. A técnica é reflexo do estilo do autor, destaca a importancia do debuxo, definidor dos rasgos do rostro e a liña, de formas sinuosas e redondeadas coa que traza o perfil do rostro e do manto co que cobre a cabeza.

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000084
Autoría: José Otero Abeledo "Laxeiro"
Título: Retrato de muller
Temas: 
Retrato
Masculino
Data: 1973
Técnicas: 
Carbón
Debuxo
Materiais: 
Papel