Sen título

Alfonso Sucasas Guerra

Escena de interior, intimista que transcorre nunha habitación na que vemos a dúas figuras, un home sentado sobre a cama e a muller que se está a mirar no espello. Característica da obra de Sucasas é a figuración, illada ou en grupos. Son figuras rotundas, voluminosas compostas con liñas curvas que aquí se contrapoñen coas liñas rectas que lle serven para a construción do espazo: a cama, o espello, o cadro ou o crucifixo e o interior da habitación. Aínda que a súa produción entróncase dentro do expresionismo, ecos post-cubistas están presentes nesta obra, visible nos rostros xeométricos das figuras. Comprado á Galería Citania no 1981. Asinado no a.i.d.: "SUCASAS-70"

Ficha técnica

Número de referencia: IBC0000236
Autoría: Alfonso Sucasas Guerra
Título: Sen título
Temas: 
Espido
Feminino
Masculino
Data: 1970
Técnicas: 
Debuxo
Dimensións: 
Alto: 46,5 cm Longo: 36 cm Ancho: 1,5 cm Alto: 32,8 cm Longo: 36 cm (ventá do passpartout)
Materiais: 
Papel